Informujemy, że, w związku z realizacją Państwa zamówień, w ograniczonym zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe. Są to podstawowe dane osobowe, jakimi musimy dysponować, by móc przeprowadzić proces realizacji zamówienia i wystawiać dokumenty.

Administratorem danych osobowych jest SunShine Krystian Krzywdziński. Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, do którego zostały pobrane oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo danych osobowych, prosimy pamiętać o przysługującym prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.